Propietat intel·lectual

La totalitat dels treballs inclosos en la present pàgina web es troben protegits per la legislació nacional i internacional sobre drets de propietat intel·lectual i drets d’autor, per la qual cosa “els autors”, podran exercitar les accions que els assistisquen davant qualsevol lesió dels drets de propietat intel·lectual sobre les seues obres publicades en la present web.