ART URBÀ JOVE

El projecte ART URBÀ JOVE comprén accions informatives, culturals, d’oci i temps lliure, formatives, d’implicació i participació juvenil, etc. que contribueixen a:

Augmentar la visibilitat dels i de les artistes

A través d’intervencions a l’aire lliure, exposicions i de la creació de censos d’artistes joves i les seues obres que s’inclouran en el web del projecte.

Millorar diferents entorns i espais urbans

Es crearà una Base de dades d’espais urbans sobre els quals es podrà intervindre.

Formar a nous i noves artistes

Es  promouran tallers artístics en el Casal Jove i en centres educatius de secundària de la nostra ciutat.

Fomentar canals d’informació i diàleg estables

Entre la joventut i els organismes municipals, mitjançant l’organització de fòrums, xarrades, col·loquis, etc.

Facilitar l’intercanvi entre grups de joves artistes

Joves artistes de la nostra ciutat amb altres joves europeus/es a través de programes d’intercanvi.

Donar a conéixer a la ciutadania el projecte

Difusió del projecte i dels/de les joves artistes.

DISCIPLINES ARTÍSTIQUES