ARTISTES GRAFIT

Cens d’artistes joves – Grafit

Des del projecte ART URBÀ JOVE es pretén augmentar la visibilitat dels i de les artistes joves nascuts/udes i/o residents a Castelló de la Plana, amb edats compreses entre els 14 i 35 anys (ambdues incloses) i les seues obres.

A continuació detallem la relació d’artistes inclosos/es actualment en el cens d’artistes joves de la nostra ciutat en la modalitat de Grafit: